MangYTe

Thông tin mã bưu cục tại Hoà Bình (35)

Công cụ kiểm tra sức khỏe

  • Mã bưu cục
  • Mã bưu chính (Zip Postal Code ) 64 tỉnh thành Việt Nam, mã bưu chính là một chuỗi ký tự viết bằng chữ, hoặc bằng số hay tổ hợp của số và chữ, được viết bổ sung vào địa chỉ nhận thư với mục đích tự động xác định điểm đến cuối cùng của thư tín, bưu phẩm.

Mã bưu chính 353430 là gì?

Mã bưu chính 353430 với Tên bưu chính là Mai Châu thuộc bưu cục 353301 tại địa chỉ Khu Phố Vãng, Thị Trấn Mai Châu quản lý và phục vụ khách hàng có nhu cầu nhận gửi bưu phẩm tài liệu hàng hóa...

Mã bưu chính 353430 với Tên bưu chính là Mai Châu thuộc địa bàn phường xã Mai Châu (35330), thuộc Quận Mai Châu (3533), thuộc Tỉnh / Thành phố Hoà Bình (35)

Để tìm hiểu thêm thông tin về mã bưu chính 353430 ( Mai Châu ), mời bạn xem thông tin chi tiết sau đây: