MangYTe

Thông tin mã bưu cục tại Bắc Kạn (26)

Công cụ kiểm tra sức khỏe

  • Mã bưu cục
  • Mã bưu chính (Zip Postal Code ) 64 tỉnh thành Việt Nam, mã bưu chính là một chuỗi ký tự viết bằng chữ, hoặc bằng số hay tổ hợp của số và chữ, được viết bổ sung vào địa chỉ nhận thư với mục đích tự động xác định điểm đến cuối cùng của thư tín, bưu phẩm.

Mã bưu chính 264110 là gì?

Mã bưu chính 264110 với Tên bưu chính là Mai Lạp thuộc bưu cục 264111 tại địa chỉ Thôn Khau Ràng, Xã Mai Lạp quản lý và phục vụ khách hàng có nhu cầu nhận gửi bưu phẩm tài liệu hàng hóa...

Mã bưu chính 264110 với Tên bưu chính là Mai Lạp thuộc địa bàn phường xã Mai Lạp (26411), thuộc Quận Chợ Mới (2638), thuộc Tỉnh / Thành phố Bắc Kạn (26)

Để tìm hiểu thêm thông tin về mã bưu chính 264110 ( Mai Lạp ), mời bạn xem thông tin chi tiết sau đây: