MangYTe

Thông tin mã bưu cục tại Hà Nội (10)

Công cụ kiểm tra sức khỏe

  • Mã bưu cục
  • Mã bưu chính (Zip Postal Code ) 64 tỉnh thành Việt Nam, mã bưu chính là một chuỗi ký tự viết bằng chữ, hoặc bằng số hay tổ hợp của số và chữ, được viết bổ sung vào địa chỉ nhận thư với mục đích tự động xác định điểm đến cuối cùng của thư tín, bưu phẩm.

Mã bưu chính 142100 là gì?

Mã bưu chính 142100 với Tên bưu chính là Mê Linh thuộc bưu cục 142130 tại địa chỉ Thôn Đại Bái, Xã Đại Thịnh quản lý và phục vụ khách hàng có nhu cầu nhận gửi bưu phẩm tài liệu hàng hóa...

Mã bưu chính 142100 với Tên bưu chính là Mê Linh thuộc địa bàn phường xã Đại Thịnh (14213), thuộc Quận Mê Linh (1420), thuộc Tỉnh / Thành phố Hà Nội (10)

Để tìm hiểu thêm thông tin về mã bưu chính 142100 ( Mê Linh ), mời bạn xem thông tin chi tiết sau đây: