MangYTe

Thông tin mã bưu cục tại Hà Giang (31)

Công cụ kiểm tra sức khỏe

  • Mã bưu cục
  • Mã bưu chính (Zip Postal Code ) 64 tỉnh thành Việt Nam, mã bưu chính là một chuỗi ký tự viết bằng chữ, hoặc bằng số hay tổ hợp của số và chữ, được viết bổ sung vào địa chỉ nhận thư với mục đích tự động xác định điểm đến cuối cùng của thư tín, bưu phẩm.

Mã bưu chính 312240 là gì?

Mã bưu chính 312240 với Tên bưu chính là Mèo Vạc thuộc bưu cục 312101 tại địa chỉ Khu phố Trung Tâm, Thị Trấn Mèo Vạc quản lý và phục vụ khách hàng có nhu cầu nhận gửi bưu phẩm tài liệu hàng hóa...

Mã bưu chính 312240 với Tên bưu chính là Mèo Vạc thuộc địa bàn phường xã Mèo Vạc (31210), thuộc Quận Mèo Vạc (3121), thuộc Tỉnh / Thành phố Hà Giang (31)

Để tìm hiểu thêm thông tin về mã bưu chính 312240 ( Mèo Vạc ), mời bạn xem thông tin chi tiết sau đây: