MangYTe

Thông tin mã bưu cục tại Hà Giang (31)

Công cụ kiểm tra sức khỏe

  • Mã bưu cục
  • Mã bưu chính (Zip Postal Code ) 64 tỉnh thành Việt Nam, mã bưu chính là một chuỗi ký tự viết bằng chữ, hoặc bằng số hay tổ hợp của số và chữ, được viết bổ sung vào địa chỉ nhận thư với mục đích tự động xác định điểm đến cuối cùng của thư tín, bưu phẩm.

Mã bưu chính 311020 là gì?

Mã bưu chính 311020 với Tên bưu chính là Minh Khai thuộc bưu cục 311021 tại địa chỉ Đường Minh Khai, Phường Minh Khai quản lý và phục vụ khách hàng có nhu cầu nhận gửi bưu phẩm tài liệu hàng hóa...

Mã bưu chính 311020 với Tên bưu chính là Minh Khai thuộc địa bàn phường xã Minh Khai (31102), thuộc Quận Hà Giang (3110), thuộc Tỉnh / Thành phố Hà Giang (31)

Để tìm hiểu thêm thông tin về mã bưu chính 311020 ( Minh Khai ), mời bạn xem thông tin chi tiết sau đây: