MangYTe

Thông tin mã bưu cục tại Quảng Ngãi (57)

Công cụ kiểm tra sức khỏe

  • Mã bưu cục
  • Mã bưu chính (Zip Postal Code ) 64 tỉnh thành Việt Nam, mã bưu chính là một chuỗi ký tự viết bằng chữ, hoặc bằng số hay tổ hợp của số và chữ, được viết bổ sung vào địa chỉ nhận thư với mục đích tự động xác định điểm đến cuối cùng của thư tín, bưu phẩm.

Mã bưu chính 573100 là gì?

Mã bưu chính 573100 với Tên bưu chính là Minh Long thuộc bưu cục 573103 tại địa chỉ Thôn 2, Xã Long Hiệp quản lý và phục vụ khách hàng có nhu cầu nhận gửi bưu phẩm tài liệu hàng hóa...

Mã bưu chính 573100 với Tên bưu chính là Minh Long thuộc địa bàn phường xã Long Hiệp (57310), thuộc Quận Minh Long (5731), thuộc Tỉnh / Thành phố Quảng Ngãi (57)

Để tìm hiểu thêm thông tin về mã bưu chính 573100 ( Minh Long ), mời bạn xem thông tin chi tiết sau đây: