MangYTe

Thông tin mã bưu cục tại Kiên Giang (92)

Công cụ kiểm tra sức khỏe

  • Mã bưu cục
  • Mã bưu chính (Zip Postal Code ) 64 tỉnh thành Việt Nam, mã bưu chính là một chuỗi ký tự viết bằng chữ, hoặc bằng số hay tổ hợp của số và chữ, được viết bổ sung vào địa chỉ nhận thư với mục đích tự động xác định điểm đến cuối cùng của thư tín, bưu phẩm.

Mã bưu chính 923095 là gì?

Mã bưu chính 923095 với Tên bưu chính là Minh Phong 1 thuộc bưu cục 923081 tại địa chỉ Ấp Minh Phong, Xã Bình An quản lý và phục vụ khách hàng có nhu cầu nhận gửi bưu phẩm tài liệu hàng hóa...

Mã bưu chính 923095 với Tên bưu chính là Minh Phong 1 thuộc địa bàn phường xã Bình An (92308), thuộc Quận Châu Thành (9230), thuộc Tỉnh / Thành phố Kiên Giang (92)

Để tìm hiểu thêm thông tin về mã bưu chính 923095 ( Minh Phong 1 ), mời bạn xem thông tin chi tiết sau đây: