MangYTe

Thông tin mã bưu cục tại Hải Phòng (18)

Công cụ kiểm tra sức khỏe

  • Mã bưu cục
  • Mã bưu chính (Zip Postal Code ) 64 tỉnh thành Việt Nam, mã bưu chính là một chuỗi ký tự viết bằng chữ, hoặc bằng số hay tổ hợp của số và chữ, được viết bổ sung vào địa chỉ nhận thư với mục đích tự động xác định điểm đến cuối cùng của thư tín, bưu phẩm.

Mã bưu chính 183150 là gì?

Mã bưu chính 183150 với Tên bưu chính là Minh Tân thuộc bưu cục 183154 tại địa chỉ Thôn Hồng Thạch, Xã Minh Tân quản lý và phục vụ khách hàng có nhu cầu nhận gửi bưu phẩm tài liệu hàng hóa...

Mã bưu chính 183150 với Tên bưu chính là Minh Tân thuộc địa bàn phường xã Minh Tân (18315), thuộc Quận Thuỷ Nguyên (1830), thuộc Tỉnh / Thành phố Hải Phòng (18)

Để tìm hiểu thêm thông tin về mã bưu chính 183150 ( Minh Tân ), mời bạn xem thông tin chi tiết sau đây: