MangYTe

Thông tin mã bưu cục tại Bình Dương (82)

Công cụ kiểm tra sức khỏe

  • Mã bưu cục
  • Mã bưu chính (Zip Postal Code ) 64 tỉnh thành Việt Nam, mã bưu chính là một chuỗi ký tự viết bằng chữ, hoặc bằng số hay tổ hợp của số và chữ, được viết bổ sung vào địa chỉ nhận thư với mục đích tự động xác định điểm đến cuối cùng của thư tín, bưu phẩm.

Mã bưu chính 823701 là gì?

Mã bưu chính 823701 với Tên bưu chính là Minh Thạnh thuộc bưu cục 823703 tại địa chỉ Ấp Đồng Sơn, Xã Minh Thạnh quản lý và phục vụ khách hàng có nhu cầu nhận gửi bưu phẩm tài liệu hàng hóa...

Mã bưu chính 823701 với Tên bưu chính là Minh Thạnh thuộc địa bàn phường xã Minh Thạnh (82370), thuộc Quận Dầu Tiếng (8236), thuộc Tỉnh / Thành phố Bình Dương (82)

Để tìm hiểu thêm thông tin về mã bưu chính 823701 ( Minh Thạnh ), mời bạn xem thông tin chi tiết sau đây: