MangYTe

Thông tin mã bưu cục tại Sơn La (36)

Công cụ kiểm tra sức khỏe

  • Mã bưu cục
  • Mã bưu chính (Zip Postal Code ) 64 tỉnh thành Việt Nam, mã bưu chính là một chuỗi ký tự viết bằng chữ, hoặc bằng số hay tổ hợp của số và chữ, được viết bổ sung vào địa chỉ nhận thư với mục đích tự động xác định điểm đến cuối cùng của thư tín, bưu phẩm.

Mã bưu chính 362940 là gì?

Mã bưu chính 362940 với Tên bưu chính là Mộc Châu thuộc bưu cục 362804 tại địa chỉ Tiểu Khu 4, Thị Trấn Mộc Châu quản lý và phục vụ khách hàng có nhu cầu nhận gửi bưu phẩm tài liệu hàng hóa...

Mã bưu chính 362940 với Tên bưu chính là Mộc Châu thuộc địa bàn phường xã Mộc Châu (36280), thuộc Quận Mộc Châu (3628), thuộc Tỉnh / Thành phố Sơn La (36)

Để tìm hiểu thêm thông tin về mã bưu chính 362940 ( Mộc Châu ), mời bạn xem thông tin chi tiết sau đây: