MangYTe

Thông tin mã bưu cục tại Quảng Ninh (20)

Công cụ kiểm tra sức khỏe

  • Mã bưu cục
  • Mã bưu chính (Zip Postal Code ) 64 tỉnh thành Việt Nam, mã bưu chính là một chuỗi ký tự viết bằng chữ, hoặc bằng số hay tổ hợp của số và chữ, được viết bổ sung vào địa chỉ nhận thư với mục đích tự động xác định điểm đến cuối cùng của thư tín, bưu phẩm.

Mã bưu chính 204300 là gì?

Mã bưu chính 204300 với Tên bưu chính là Mông Dương thuộc bưu cục 204388 tại địa chỉ Tổ 108, Cụm 6, Phường Mông Dương quản lý và phục vụ khách hàng có nhu cầu nhận gửi bưu phẩm tài liệu hàng hóa...

Mã bưu chính 204300 với Tên bưu chính là Mông Dương thuộc địa bàn phường xã Mông Dương (20430), thuộc Quận Cẩm Phả (2032), thuộc Tỉnh / Thành phố Quảng Ninh (20)

Để tìm hiểu thêm thông tin về mã bưu chính 204300 ( Mông Dương ), mời bạn xem thông tin chi tiết sau đây: