MangYTe

Thông tin mã bưu cục tại Sơn La (36)

Công cụ kiểm tra sức khỏe

  • Mã bưu cục
  • Mã bưu chính (Zip Postal Code ) 64 tỉnh thành Việt Nam, mã bưu chính là một chuỗi ký tự viết bằng chữ, hoặc bằng số hay tổ hợp của số và chữ, được viết bổ sung vào địa chỉ nhận thư với mục đích tự động xác định điểm đến cuối cùng của thư tín, bưu phẩm.

Mã bưu chính 365380 là gì?

Mã bưu chính 365380 với Tên bưu chính là Mường Giàng thuộc bưu cục 365381 tại địa chỉ Bản Pom Mương, Xã Mường Giàng quản lý và phục vụ khách hàng có nhu cầu nhận gửi bưu phẩm tài liệu hàng hóa...

Mã bưu chính 365380 với Tên bưu chính là Mường Giàng thuộc địa bàn phường xã Mường Giàng (36538), thuộc Quận Quỳnh Nhai (3653), thuộc Tỉnh / Thành phố Sơn La (36)

Để tìm hiểu thêm thông tin về mã bưu chính 365380 ( Mường Giàng ), mời bạn xem thông tin chi tiết sau đây: