MangYTe

Thông tin mã bưu cục tại Sơn La (36)

Công cụ kiểm tra sức khỏe

  • Mã bưu cục
  • Mã bưu chính (Zip Postal Code ) 64 tỉnh thành Việt Nam, mã bưu chính là một chuỗi ký tự viết bằng chữ, hoặc bằng số hay tổ hợp của số và chữ, được viết bổ sung vào địa chỉ nhận thư với mục đích tự động xác định điểm đến cuối cùng của thư tín, bưu phẩm.

Mã bưu chính 367910 là gì?

Mã bưu chính 367910 với Tên bưu chính là Mường Lèo thuộc bưu cục 367911 tại địa chỉ Bản Liềng, Xã Mường Lèo quản lý và phục vụ khách hàng có nhu cầu nhận gửi bưu phẩm tài liệu hàng hóa...

Mã bưu chính 367910 với Tên bưu chính là Mường Lèo thuộc địa bàn phường xã Mường Lèo (36791), thuộc Quận Sốp Cộp (3677), thuộc Tỉnh / Thành phố Sơn La (36)

Để tìm hiểu thêm thông tin về mã bưu chính 367910 ( Mường Lèo ), mời bạn xem thông tin chi tiết sau đây: