MangYTe

Thông tin mã bưu cục tại Điện Biên (38)

Công cụ kiểm tra sức khỏe

  • Mã bưu cục
  • Mã bưu chính (Zip Postal Code ) 64 tỉnh thành Việt Nam, mã bưu chính là một chuỗi ký tự viết bằng chữ, hoặc bằng số hay tổ hợp của số và chữ, được viết bổ sung vào địa chỉ nhận thư với mục đích tự động xác định điểm đến cuối cùng của thư tín, bưu phẩm.

Mã bưu chính 384020 là gì?

Mã bưu chính 384020 với Tên bưu chính là Mường Nhé thuộc bưu cục 384011 tại địa chỉ Khối Mường Nhé, Xã Mường Nhé quản lý và phục vụ khách hàng có nhu cầu nhận gửi bưu phẩm tài liệu hàng hóa...

Mã bưu chính 384020 với Tên bưu chính là Mường Nhé thuộc địa bàn phường xã Mường Nhé (38401), thuộc Quận Mường Nhé (3840), thuộc Tỉnh / Thành phố Điện Biên (38)

Để tìm hiểu thêm thông tin về mã bưu chính 384020 ( Mường Nhé ), mời bạn xem thông tin chi tiết sau đây: