MangYTe

Thông tin mã bưu cục tại Lai Châu (39)

Công cụ kiểm tra sức khỏe

  • Mã bưu cục
  • Mã bưu chính (Zip Postal Code ) 64 tỉnh thành Việt Nam, mã bưu chính là một chuỗi ký tự viết bằng chữ, hoặc bằng số hay tổ hợp của số và chữ, được viết bổ sung vào địa chỉ nhận thư với mục đích tự động xác định điểm đến cuối cùng của thư tín, bưu phẩm.

Mã bưu chính 391505 là gì?

Mã bưu chính 391505 với Tên bưu chính là Mường So thuộc bưu cục 391503 tại địa chỉ Bản Vàng Pó, Thị Trấn Phong Thổ quản lý và phục vụ khách hàng có nhu cầu nhận gửi bưu phẩm tài liệu hàng hóa...

Mã bưu chính 391505 với Tên bưu chính là Mường So thuộc địa bàn phường xã Phong Thổ (39150), thuộc Quận Phong Thổ (3915), thuộc Tỉnh / Thành phố Lai Châu (39)

Để tìm hiểu thêm thông tin về mã bưu chính 391505 ( Mường So ), mời bạn xem thông tin chi tiết sau đây: