MangYTe

Thông tin mã bưu cục tại Hà Nội (10)

Công cụ kiểm tra sức khỏe

  • Mã bưu cục
  • Mã bưu chính (Zip Postal Code ) 64 tỉnh thành Việt Nam, mã bưu chính là một chuỗi ký tự viết bằng chữ, hoặc bằng số hay tổ hợp của số và chữ, được viết bổ sung vào địa chỉ nhận thư với mục đích tự động xác định điểm đến cuối cùng của thư tín, bưu phẩm.

Mã bưu chính 129130 là gì?

Mã bưu chính 129130 với Tên bưu chính là Mỹ Đình 1 thuộc bưu cục 129108 tại địa chỉ Đường Trần Bình, Xã Mỹ Đình quản lý và phục vụ khách hàng có nhu cầu nhận gửi bưu phẩm tài liệu hàng hóa...

Mã bưu chính 129130 với Tên bưu chính là Mỹ Đình 1 thuộc địa bàn phường xã Mỹ Đình 2 (12910), thuộc Quận Nam Từ Liêm (1290), thuộc Tỉnh / Thành phố Hà Nội (10)

Để tìm hiểu thêm thông tin về mã bưu chính 129130 ( Mỹ Đình 1 ), mời bạn xem thông tin chi tiết sau đây: