MangYTe

Thông tin mã bưu cục tại Bà Rịa Vũng Tàu (79)

Công cụ kiểm tra sức khỏe

  • Mã bưu cục
  • Mã bưu chính (Zip Postal Code ) 64 tỉnh thành Việt Nam, mã bưu chính là một chuỗi ký tự viết bằng chữ, hoặc bằng số hay tổ hợp của số và chữ, được viết bổ sung vào địa chỉ nhận thư với mục đích tự động xác định điểm đến cuối cùng của thư tín, bưu phẩm.

Mã bưu chính 795634 là gì?

Mã bưu chính 795634 với Tên bưu chính là Mỹ Thạnh thuộc bưu cục 795638 tại địa chỉ Ấp Mỹ Thạnh, Xã Mỹ Xuân quản lý và phục vụ khách hàng có nhu cầu nhận gửi bưu phẩm tài liệu hàng hóa...

Mã bưu chính 795634 với Tên bưu chính là Mỹ Thạnh thuộc địa bàn phường xã Mỹ Xuân (79563), thuộc Quận Tân Thành (7956), thuộc Tỉnh / Thành phố Bà Rịa Vũng Tàu (79)

Để tìm hiểu thêm thông tin về mã bưu chính 795634 ( Mỹ Thạnh ), mời bạn xem thông tin chi tiết sau đây: