MangYTe

Thông tin mã bưu cục tại Thái Nguyên (25)

Công cụ kiểm tra sức khỏe

  • Mã bưu cục
  • Mã bưu chính (Zip Postal Code ) 64 tỉnh thành Việt Nam, mã bưu chính là một chuỗi ký tự viết bằng chữ, hoặc bằng số hay tổ hợp của số và chữ, được viết bổ sung vào địa chỉ nhận thư với mục đích tự động xác định điểm đến cuối cùng của thư tín, bưu phẩm.

Mã bưu chính 255900 là gì?

Mã bưu chính 255900 với Tên bưu chính là Mỹ Yên thuộc bưu cục 255914 tại địa chỉ Xóm La Tre, Xã Mỹ Yên quản lý và phục vụ khách hàng có nhu cầu nhận gửi bưu phẩm tài liệu hàng hóa...

Mã bưu chính 255900 với Tên bưu chính là Mỹ Yên thuộc địa bàn phường xã Mỹ Yên (25590), thuộc Quận Đại Từ (2553), thuộc Tỉnh / Thành phố Thái Nguyên (25)

Để tìm hiểu thêm thông tin về mã bưu chính 255900 ( Mỹ Yên ), mời bạn xem thông tin chi tiết sau đây: