MangYTe

Thông tin mã bưu cục tại Bạc Liêu (96)

Công cụ kiểm tra sức khỏe

  • Mã bưu cục
  • Mã bưu chính (Zip Postal Code ) 64 tỉnh thành Việt Nam, mã bưu chính là một chuỗi ký tự viết bằng chữ, hoặc bằng số hay tổ hợp của số và chữ, được viết bổ sung vào địa chỉ nhận thư với mục đích tự động xác định điểm đến cuối cùng của thư tín, bưu phẩm.

Mã bưu chính 962700 là gì?

Mã bưu chính 962700 với Tên bưu chính là Mỹ A thuộc bưu cục 962703 tại địa chỉ Ấp 3, Xã Phong Thạnh Tây quản lý và phục vụ khách hàng có nhu cầu nhận gửi bưu phẩm tài liệu hàng hóa...

Mã bưu chính 962700 với Tên bưu chính là Mỹ A thuộc địa bàn phường xã Phong Thạnh Tây (96270), thuộc Quận Giá Rai (9626), thuộc Tỉnh / Thành phố Bạc Liêu (96)

Để tìm hiểu thêm thông tin về mã bưu chính 962700 ( Mỹ A ), mời bạn xem thông tin chi tiết sau đây: