MangYTe

Thông tin mã bưu cục tại Ninh Thuận (66)

Công cụ kiểm tra sức khỏe

  • Mã bưu cục
  • Mã bưu chính (Zip Postal Code ) 64 tỉnh thành Việt Nam, mã bưu chính là một chuỗi ký tự viết bằng chữ, hoặc bằng số hay tổ hợp của số và chữ, được viết bổ sung vào địa chỉ nhận thư với mục đích tự động xác định điểm đến cuối cùng của thư tín, bưu phẩm.

Mã bưu chính 661310 là gì?

Mã bưu chính 661310 với Tên bưu chính là Mỹ Hải thuộc bưu cục 662334 tại địa chỉ Sô´25, Đường Hải Thượng Lãn Ông, Phường Mỹ Hải quản lý và phục vụ khách hàng có nhu cầu nhận gửi bưu phẩm tài liệu hàng hóa...

Mã bưu chính 661310 với Tên bưu chính là Mỹ Hải thuộc địa bàn phường xã Mỹ Hải (66135), thuộc Quận Phan Rang Tháp Chàm (6610), thuộc Tỉnh / Thành phố Ninh Thuận (66)

Để tìm hiểu thêm thông tin về mã bưu chính 661310 ( Mỹ Hải ), mời bạn xem thông tin chi tiết sau đây: