MangYTe

Thông tin mã bưu cục tại Tuyên Quang (30)

Công cụ kiểm tra sức khỏe

  • Mã bưu cục
  • Mã bưu chính (Zip Postal Code ) 64 tỉnh thành Việt Nam, mã bưu chính là một chuỗi ký tự viết bằng chữ, hoặc bằng số hay tổ hợp của số và chữ, được viết bổ sung vào địa chỉ nhận thư với mục đích tự động xác định điểm đến cuối cùng của thư tín, bưu phẩm.

Mã bưu chính 304850 là gì?

Mã bưu chính 304850 với Tên bưu chính là Na Hang thuộc bưu cục 304802 tại địa chỉ Tổ nhân dân 3, Thị Trấn Na Hang quản lý và phục vụ khách hàng có nhu cầu nhận gửi bưu phẩm tài liệu hàng hóa...

Mã bưu chính 304850 với Tên bưu chính là Na Hang thuộc địa bàn phường xã Na Hang (30480), thuộc Quận Na Hang (3048), thuộc Tỉnh / Thành phố Tuyên Quang (30)

Để tìm hiểu thêm thông tin về mã bưu chính 304850 ( Na Hang ), mời bạn xem thông tin chi tiết sau đây: