MangYTe

Thông tin mã bưu cục tại Sơn La (36)

Công cụ kiểm tra sức khỏe

  • Mã bưu cục
  • Mã bưu chính (Zip Postal Code ) 64 tỉnh thành Việt Nam, mã bưu chính là một chuỗi ký tự viết bằng chữ, hoặc bằng số hay tổ hợp của số và chữ, được viết bổ sung vào địa chỉ nhận thư với mục đích tự động xác định điểm đến cuối cùng của thư tín, bưu phẩm.

Mã bưu chính 364710 là gì?

Mã bưu chính 364710 với Tên bưu chính là Nà Kè thuộc bưu cục 364718 tại địa chỉ Khu phố Đường Thư Bưu Tá Chuyên Nghiệp, Xã Ít Ong quản lý và phục vụ khách hàng có nhu cầu nhận gửi bưu phẩm tài liệu hàng hóa...

Mã bưu chính 364710 với Tên bưu chính là Nà Kè thuộc địa bàn phường xã Ít Ong (36470), thuộc Quận Mường La (3647), thuộc Tỉnh / Thành phố Sơn La (36)

Để tìm hiểu thêm thông tin về mã bưu chính 364710 ( Nà Kè ), mời bạn xem thông tin chi tiết sau đây:

  • Mã bưu cục: 364710
  • Tên bưu cục: Nà Kè
  • Điện thoại: 830097-830013
  • Phường xã: Ít Ong (36470)
  • Quận/huyện: Mường La (3647)
  • Tỉnh/thành phố: Sơn La (36)
  • Địa chỉ: Khu phố Đường Thư Bưu Tá Chuyên Nghiệp, Xã Ít Ong