MangYTe

Thông tin mã bưu cục tại Đà Nẵng (55)

Công cụ kiểm tra sức khỏe

  • Mã bưu cục
  • Mã bưu chính (Zip Postal Code ) 64 tỉnh thành Việt Nam, mã bưu chính là một chuỗi ký tự viết bằng chữ, hoặc bằng số hay tổ hợp của số và chữ, được viết bổ sung vào địa chỉ nhận thư với mục đích tự động xác định điểm đến cuối cùng của thư tín, bưu phẩm.

Mã bưu chính 553840 là gì?

Mã bưu chính 553840 với Tên bưu chính là Nại Hiên Đông thuộc bưu cục 553844 tại địa chỉ Đường Trần Hưng Đạo, Phường Nại Hiên Đông quản lý và phục vụ khách hàng có nhu cầu nhận gửi bưu phẩm tài liệu hàng hóa...

Mã bưu chính 553840 với Tên bưu chính là Nại Hiên Đông thuộc địa bàn phường xã Nại Hiên Đông (55384), thuộc Quận Sơn Trà (5533), thuộc Tỉnh / Thành phố Đà Nẵng (55)

Để tìm hiểu thêm thông tin về mã bưu chính 553840 ( Nại Hiên Đông ), mời bạn xem thông tin chi tiết sau đây: