MangYTe

Thông tin mã bưu cục tại Yên Bái (32)

Công cụ kiểm tra sức khỏe

  • Mã bưu cục
  • Mã bưu chính (Zip Postal Code ) 64 tỉnh thành Việt Nam, mã bưu chính là một chuỗi ký tự viết bằng chữ, hoặc bằng số hay tổ hợp của số và chữ, được viết bổ sung vào địa chỉ nhận thư với mục đích tự động xác định điểm đến cuối cùng của thư tín, bưu phẩm.

Mã bưu chính 321320 là gì?

Mã bưu chính 321320 với Tên bưu chính là Nam Cường thuộc bưu cục 321392 tại địa chỉ Sô´18, Đường Điện Biên, Phường Nguyễn Thái Học quản lý và phục vụ khách hàng có nhu cầu nhận gửi bưu phẩm tài liệu hàng hóa...

Mã bưu chính 321320 với Tên bưu chính là Nam Cường thuộc địa bàn phường xã Nguyễn Thái Học (32139), thuộc Quận Yên Bái (3210), thuộc Tỉnh / Thành phố Yên Bái (32)

Để tìm hiểu thêm thông tin về mã bưu chính 321320 ( Nam Cường ), mời bạn xem thông tin chi tiết sau đây: