MangYTe

Thông tin mã bưu cục tại Thừa Thiên Huế (53)

Công cụ kiểm tra sức khỏe

  • Mã bưu cục
  • Mã bưu chính (Zip Postal Code ) 64 tỉnh thành Việt Nam, mã bưu chính là một chuỗi ký tự viết bằng chữ, hoặc bằng số hay tổ hợp của số và chữ, được viết bổ sung vào địa chỉ nhận thư với mục đích tự động xác định điểm đến cuối cùng của thư tín, bưu phẩm.

Mã bưu chính 536400 là gì?

Mã bưu chính 536400 với Tên bưu chính là Nam Đông thuộc bưu cục 536402 tại địa chỉ Khu Vực Ii, Thị Trấn Khe Tre quản lý và phục vụ khách hàng có nhu cầu nhận gửi bưu phẩm tài liệu hàng hóa...

Mã bưu chính 536400 với Tên bưu chính là Nam Đông thuộc địa bàn phường xã Khe Tre (53640), thuộc Quận Nam Đông (5364), thuộc Tỉnh / Thành phố Thừa Thiên Huế (53)

Để tìm hiểu thêm thông tin về mã bưu chính 536400 ( Nam Đông ), mời bạn xem thông tin chi tiết sau đây: