MangYTe

Thông tin mã bưu cục tại Lai Châu (39)

Công cụ kiểm tra sức khỏe

  • Mã bưu cục
  • Mã bưu chính (Zip Postal Code ) 64 tỉnh thành Việt Nam, mã bưu chính là một chuỗi ký tự viết bằng chữ, hoặc bằng số hay tổ hợp của số và chữ, được viết bổ sung vào địa chỉ nhận thư với mục đích tự động xác định điểm đến cuối cùng của thư tín, bưu phẩm.

Mã bưu chính 394091 là gì?

Mã bưu chính 394091 với Tên bưu chính là Nậm Hàng thuộc bưu cục xxxxxx tại địa chỉ Bản Nậm Hàng, Xã Nậm Hàng quản lý và phục vụ khách hàng có nhu cầu nhận gửi bưu phẩm tài liệu hàng hóa...

Mã bưu chính 394091 với Tên bưu chính là Nậm Hàng thuộc địa bàn phường xã Nậm Hàng (39409), thuộc Quận Nậm Nhùn (3940), thuộc Tỉnh / Thành phố Lai Châu (39)

Để tìm hiểu thêm thông tin về mã bưu chính 394091 ( Nậm Hàng ), mời bạn xem thông tin chi tiết sau đây: