MangYTe

Thông tin mã bưu cục tại Đắk Nông (64)

Công cụ kiểm tra sức khỏe

  • Mã bưu cục
  • Mã bưu chính (Zip Postal Code ) 64 tỉnh thành Việt Nam, mã bưu chính là một chuỗi ký tự viết bằng chữ, hoặc bằng số hay tổ hợp của số và chữ, được viết bổ sung vào địa chỉ nhận thư với mục đích tự động xác định điểm đến cuối cùng của thư tín, bưu phẩm.

Mã bưu chính 641707 là gì?

Mã bưu chính 641707 với Tên bưu chính là Nâm NJang 4 thuộc bưu cục 641757 tại địa chỉ Thôn 5, Xã Nâm N'Jang quản lý và phục vụ khách hàng có nhu cầu nhận gửi bưu phẩm tài liệu hàng hóa...

Mã bưu chính 641707 với Tên bưu chính là Nâm NJang 4 thuộc địa bàn phường xã Nâm NJang (64175), thuộc Quận Đắk Song (6416), thuộc Tỉnh / Thành phố Đắk Nông (64)

Để tìm hiểu thêm thông tin về mã bưu chính 641707 ( Nâm NJang 4 ), mời bạn xem thông tin chi tiết sau đây: