MangYTe

Thông tin mã bưu cục tại Sơn La (36)

Công cụ kiểm tra sức khỏe

  • Mã bưu cục
  • Mã bưu chính (Zip Postal Code ) 64 tỉnh thành Việt Nam, mã bưu chính là một chuỗi ký tự viết bằng chữ, hoặc bằng số hay tổ hợp của số và chữ, được viết bổ sung vào địa chỉ nhận thư với mục đích tự động xác định điểm đến cuối cùng của thư tín, bưu phẩm.

Mã bưu chính 364880 là gì?

Mã bưu chính 364880 với Tên bưu chính là Nậm Păm thuộc bưu cục xxxxxx tại địa chỉ Bản Nong Heo, Xã Nậm Păm quản lý và phục vụ khách hàng có nhu cầu nhận gửi bưu phẩm tài liệu hàng hóa...

Mã bưu chính 364880 với Tên bưu chính là Nậm Păm thuộc địa bàn phường xã Nậm Păm (36488), thuộc Quận Mường La (3647), thuộc Tỉnh / Thành phố Sơn La (36)

Để tìm hiểu thêm thông tin về mã bưu chính 364880 ( Nậm Păm ), mời bạn xem thông tin chi tiết sau đây: