MangYTe

Thông tin mã bưu cục tại Hà Nội (10)

Công cụ kiểm tra sức khỏe

  • Mã bưu cục
  • Mã bưu chính (Zip Postal Code ) 64 tỉnh thành Việt Nam, mã bưu chính là một chuỗi ký tự viết bằng chữ, hoặc bằng số hay tổ hợp của số và chữ, được viết bổ sung vào địa chỉ nhận thư với mục đích tự động xác định điểm đến cuối cùng của thư tín, bưu phẩm.

Mã bưu chính 158120 là gì?

Mã bưu chính 158120 với Tên bưu chính là Nam Phong thuộc bưu cục 158122 tại địa chỉ Sô´0, Thôn Nam Phú, Xã Nam Phong quản lý và phục vụ khách hàng có nhu cầu nhận gửi bưu phẩm tài liệu hàng hóa...

Mã bưu chính 158120 với Tên bưu chính là Nam Phong thuộc địa bàn phường xã Nam Phong (15812), thuộc Quận Phú Xuyên (1580), thuộc Tỉnh / Thành phố Hà Nội (10)

Để tìm hiểu thêm thông tin về mã bưu chính 158120 ( Nam Phong ), mời bạn xem thông tin chi tiết sau đây: