MangYTe

Thông tin mã bưu cục tại Lai Châu (39)

Công cụ kiểm tra sức khỏe

  • Mã bưu cục
  • Mã bưu chính (Zip Postal Code ) 64 tỉnh thành Việt Nam, mã bưu chính là một chuỗi ký tự viết bằng chữ, hoặc bằng số hay tổ hợp của số và chữ, được viết bổ sung vào địa chỉ nhận thư với mục đích tự động xác định điểm đến cuối cùng của thư tín, bưu phẩm.

Mã bưu chính 393680 là gì?

Mã bưu chính 393680 với Tên bưu chính là Nậm Sỏ thuộc bưu cục 393681 tại địa chỉ Thôn Khau Hỏm, Xã Nậm Sỏ quản lý và phục vụ khách hàng có nhu cầu nhận gửi bưu phẩm tài liệu hàng hóa...

Mã bưu chính 393680 với Tên bưu chính là Nậm Sỏ thuộc địa bàn phường xã Nậm Sỏ (39368), thuộc Quận Tân Uyên (3936), thuộc Tỉnh / Thành phố Lai Châu (39)

Để tìm hiểu thêm thông tin về mã bưu chính 393680 ( Nậm Sỏ ), mời bạn xem thông tin chi tiết sau đây: