MangYTe

Thông tin mã bưu cục tại Lai Châu (39)

Công cụ kiểm tra sức khỏe

  • Mã bưu cục
  • Mã bưu chính (Zip Postal Code ) 64 tỉnh thành Việt Nam, mã bưu chính là một chuỗi ký tự viết bằng chữ, hoặc bằng số hay tổ hợp của số và chữ, được viết bổ sung vào địa chỉ nhận thư với mục đích tự động xác định điểm đến cuối cùng của thư tín, bưu phẩm.

Mã bưu chính 392600 là gì?

Mã bưu chính 392600 với Tên bưu chính là Nậm Tăm thuộc bưu cục 392601 tại địa chỉ Bản Nà Tăm 1, Xã Nậm Tăm quản lý và phục vụ khách hàng có nhu cầu nhận gửi bưu phẩm tài liệu hàng hóa...

Mã bưu chính 392600 với Tên bưu chính là Nậm Tăm thuộc địa bàn phường xã Nậm Tăm (39260), thuộc Quận Sìn Hồ (3923), thuộc Tỉnh / Thành phố Lai Châu (39)

Để tìm hiểu thêm thông tin về mã bưu chính 392600 ( Nậm Tăm ), mời bạn xem thông tin chi tiết sau đây: