MangYTe

Thông tin mã bưu cục tại Hà Giang (31)

Công cụ kiểm tra sức khỏe

  • Mã bưu cục
  • Mã bưu chính (Zip Postal Code ) 64 tỉnh thành Việt Nam, mã bưu chính là một chuỗi ký tự viết bằng chữ, hoặc bằng số hay tổ hợp của số và chữ, được viết bổ sung vào địa chỉ nhận thư với mục đích tự động xác định điểm đến cuối cùng của thư tín, bưu phẩm.

Mã bưu chính 314600 là gì?

Mã bưu chính 314600 với Tên bưu chính là Nàn Ma thuộc bưu cục 314606 tại địa chỉ Thôn Nàn Ma, Xã Nàn Mạ quản lý và phục vụ khách hàng có nhu cầu nhận gửi bưu phẩm tài liệu hàng hóa...

Mã bưu chính 314600 với Tên bưu chính là Nàn Ma thuộc địa bàn phường xã Nàn Mạ (31460), thuộc Quận Xín Mần (3144), thuộc Tỉnh / Thành phố Hà Giang (31)

Để tìm hiểu thêm thông tin về mã bưu chính 314600 ( Nàn Ma ), mời bạn xem thông tin chi tiết sau đây: