MangYTe

Thông tin mã bưu cục tại Đồng Nai (81)

Công cụ kiểm tra sức khỏe

  • Mã bưu cục
  • Mã bưu chính (Zip Postal Code ) 64 tỉnh thành Việt Nam, mã bưu chính là một chuỗi ký tự viết bằng chữ, hoặc bằng số hay tổ hợp của số và chữ, được viết bổ sung vào địa chỉ nhận thư với mục đích tự động xác định điểm đến cuối cùng của thư tín, bưu phẩm.

Mã bưu chính 814289 là gì?

Mã bưu chính 814289 với Tên bưu chính là Ngã 3 120 thuộc bưu cục 814281 tại địa chỉ Ấp 1, Xã Phú Tân quản lý và phục vụ khách hàng có nhu cầu nhận gửi bưu phẩm tài liệu hàng hóa...

Mã bưu chính 814289 với Tên bưu chính là Ngã 3 120 thuộc địa bàn phường xã Phú Tân (81428), thuộc Quận Định Quán (8142), thuộc Tỉnh / Thành phố Đồng Nai (81)

Để tìm hiểu thêm thông tin về mã bưu chính 814289 ( Ngã 3 120 ), mời bạn xem thông tin chi tiết sau đây: