MangYTe

Thông tin mã bưu cục tại Khánh Hoà (65)

Công cụ kiểm tra sức khỏe

  • Mã bưu cục
  • Mã bưu chính (Zip Postal Code ) 64 tỉnh thành Việt Nam, mã bưu chính là một chuỗi ký tự viết bằng chữ, hoặc bằng số hay tổ hợp của số và chữ, được viết bổ sung vào địa chỉ nhận thư với mục đích tự động xác định điểm đến cuối cùng của thư tín, bưu phẩm.

Mã bưu chính 652920 là gì?

Mã bưu chính 652920 với Tên bưu chính là Ngã Ba Trong thuộc bưu cục 652906 tại địa chỉ Thôn 1, Thị Trấn Ninh Hoà quản lý và phục vụ khách hàng có nhu cầu nhận gửi bưu phẩm tài liệu hàng hóa...

Mã bưu chính 652920 với Tên bưu chính là Ngã Ba Trong thuộc địa bàn phường xã Ninh Hiệp (65290), thuộc Quận Ninh Hòa (6529), thuộc Tỉnh / Thành phố Khánh Hoà (65)

Để tìm hiểu thêm thông tin về mã bưu chính 652920 ( Ngã Ba Trong ), mời bạn xem thông tin chi tiết sau đây: