MangYTe

Thông tin mã bưu cục tại Phú Thọ (29)

Công cụ kiểm tra sức khỏe

  • Mã bưu cục
  • Mã bưu chính (Zip Postal Code ) 64 tỉnh thành Việt Nam, mã bưu chính là một chuỗi ký tự viết bằng chữ, hoặc bằng số hay tổ hợp của số và chữ, được viết bổ sung vào địa chỉ nhận thư với mục đích tự động xác định điểm đến cuối cùng của thư tín, bưu phẩm.

Mã bưu chính 297650 là gì?

Mã bưu chính 297650 với Tên bưu chính là Nga Hoàng thuộc bưu cục 297651 tại địa chỉ Khu 5, Xã Nga Hoàng quản lý và phục vụ khách hàng có nhu cầu nhận gửi bưu phẩm tài liệu hàng hóa...

Mã bưu chính 297650 với Tên bưu chính là Nga Hoàng thuộc địa bàn phường xã Nga Hoàng (29765), thuộc Quận Yên Lập (2976), thuộc Tỉnh / Thành phố Phú Thọ (29)

Để tìm hiểu thêm thông tin về mã bưu chính 297650 ( Nga Hoàng ), mời bạn xem thông tin chi tiết sau đây: