MangYTe

Thông tin mã bưu cục tại Thái Nguyên (25)

Công cụ kiểm tra sức khỏe

  • Mã bưu cục
  • Mã bưu chính (Zip Postal Code ) 64 tỉnh thành Việt Nam, mã bưu chính là một chuỗi ký tự viết bằng chữ, hoặc bằng số hay tổ hợp của số và chữ, được viết bổ sung vào địa chỉ nhận thư với mục đích tự động xác định điểm đến cuối cùng của thư tín, bưu phẩm.

Mã bưu chính 258070 là gì?

Mã bưu chính 258070 với Tên bưu chính là Nga My thuộc bưu cục 258083 tại địa chỉ Xóm Kén, Xã Nga My quản lý và phục vụ khách hàng có nhu cầu nhận gửi bưu phẩm tài liệu hàng hóa...

Mã bưu chính 258070 với Tên bưu chính là Nga My thuộc địa bàn phường xã Nga My (25807), thuộc Quận Phú Bình (2575), thuộc Tỉnh / Thành phố Thái Nguyên (25)

Để tìm hiểu thêm thông tin về mã bưu chính 258070 ( Nga My ), mời bạn xem thông tin chi tiết sau đây: