MangYTe

Thông tin mã bưu cục tại Sóc Trăng (95)

Công cụ kiểm tra sức khỏe

  • Mã bưu cục
  • Mã bưu chính (Zip Postal Code ) 64 tỉnh thành Việt Nam, mã bưu chính là một chuỗi ký tự viết bằng chữ, hoặc bằng số hay tổ hợp của số và chữ, được viết bổ sung vào địa chỉ nhận thư với mục đích tự động xác định điểm đến cuối cùng của thư tín, bưu phẩm.

Mã bưu chính 954070 là gì?

Mã bưu chính 954070 với Tên bưu chính là Ngã Năm thuộc bưu cục 954001 tại địa chỉ Khu vực 1, Thị Trấn Ngã Năm quản lý và phục vụ khách hàng có nhu cầu nhận gửi bưu phẩm tài liệu hàng hóa...

Mã bưu chính 954070 với Tên bưu chính là Ngã Năm thuộc địa bàn phường xã Ngã Năm (95400), thuộc Quận Ngã Năm (9540), thuộc Tỉnh / Thành phố Sóc Trăng (95)

Để tìm hiểu thêm thông tin về mã bưu chính 954070 ( Ngã Năm ), mời bạn xem thông tin chi tiết sau đây: