MangYTe

Thông tin mã bưu cục tại Quảng Ngãi (57)

Công cụ kiểm tra sức khỏe

  • Mã bưu cục
  • Mã bưu chính (Zip Postal Code ) 64 tỉnh thành Việt Nam, mã bưu chính là một chuỗi ký tự viết bằng chữ, hoặc bằng số hay tổ hợp của số và chữ, được viết bổ sung vào địa chỉ nhận thư với mục đích tự động xác định điểm đến cuối cùng của thư tín, bưu phẩm.

Mã bưu chính 571197 là gì?

Mã bưu chính 571197 với Tên bưu chính là Ngã Năm Mới thuộc bưu cục 571207 tại địa chỉ Sô´01, Đường Nguyễn Trãi, Phường Nghĩa Lộ quản lý và phục vụ khách hàng có nhu cầu nhận gửi bưu phẩm tài liệu hàng hóa...

Mã bưu chính 571197 với Tên bưu chính là Ngã Năm Mới thuộc địa bàn phường xã Nghĩa Lộ (57119), thuộc Quận Quảng Ngãi (5710), thuộc Tỉnh / Thành phố Quảng Ngãi (57)

Để tìm hiểu thêm thông tin về mã bưu chính 571197 ( Ngã Năm Mới ), mời bạn xem thông tin chi tiết sau đây: