MangYTe

Thông tin mã bưu cục tại Đắk Lăk (63)

Công cụ kiểm tra sức khỏe

  • Mã bưu cục
  • Mã bưu chính (Zip Postal Code ) 64 tỉnh thành Việt Nam, mã bưu chính là một chuỗi ký tự viết bằng chữ, hoặc bằng số hay tổ hợp của số và chữ, được viết bổ sung vào địa chỉ nhận thư với mục đích tự động xác định điểm đến cuối cùng của thư tín, bưu phẩm.

Mã bưu chính 631000 là gì?

Mã bưu chính 631000 với Tên bưu chính là Ngã Sáu thuộc bưu cục 631055 tại địa chỉ Sô´2, Đường Nơ Trang Long, Phường Tân Tiến quản lý và phục vụ khách hàng có nhu cầu nhận gửi bưu phẩm tài liệu hàng hóa...

Mã bưu chính 631000 với Tên bưu chính là Ngã Sáu thuộc địa bàn phường xã Tân Tiến (63100), thuộc Quận Buôn Ma Thuột (6310), thuộc Tỉnh / Thành phố Đắk Lăk (63)

Để tìm hiểu thêm thông tin về mã bưu chính 631000 ( Ngã Sáu ), mời bạn xem thông tin chi tiết sau đây: