MangYTe

Thông tin mã bưu cục tại Yên Bái (32)

Công cụ kiểm tra sức khỏe

  • Mã bưu cục
  • Mã bưu chính (Zip Postal Code ) 64 tỉnh thành Việt Nam, mã bưu chính là một chuỗi ký tự viết bằng chữ, hoặc bằng số hay tổ hợp của số và chữ, được viết bổ sung vào địa chỉ nhận thư với mục đích tự động xác định điểm đến cuối cùng của thư tín, bưu phẩm.

Mã bưu chính 325660 là gì?

Mã bưu chính 325660 với Tên bưu chính là Nghĩa Lộ thuộc bưu cục 325651 tại địa chỉ Tổ 18, Phường Trung Tâm quản lý và phục vụ khách hàng có nhu cầu nhận gửi bưu phẩm tài liệu hàng hóa...

Mã bưu chính 325660 với Tên bưu chính là Nghĩa Lộ thuộc địa bàn phường xã Trung Tâm (32563), thuộc Quận Nghĩa Lộ (3256), thuộc Tỉnh / Thành phố Yên Bái (32)

Để tìm hiểu thêm thông tin về mã bưu chính 325660 ( Nghĩa Lộ ), mời bạn xem thông tin chi tiết sau đây: