MangYTe

Thông tin mã bưu cục tại Quảng Ngãi (57)

Công cụ kiểm tra sức khỏe

  • Mã bưu cục
  • Mã bưu chính (Zip Postal Code ) 64 tỉnh thành Việt Nam, mã bưu chính là một chuỗi ký tự viết bằng chữ, hoặc bằng số hay tổ hợp của số và chữ, được viết bổ sung vào địa chỉ nhận thư với mục đích tự động xác định điểm đến cuối cùng của thư tín, bưu phẩm.

Mã bưu chính 574071 là gì?

Mã bưu chính 574071 với Tên bưu chính là Nghĩa Phú thuộc bưu cục 574072 tại địa chỉ Thôn Thanh An, Xã Nghĩa Phú quản lý và phục vụ khách hàng có nhu cầu nhận gửi bưu phẩm tài liệu hàng hóa...

Mã bưu chính 574071 với Tên bưu chính là Nghĩa Phú thuộc địa bàn phường xã Nghĩa Phú (57407), thuộc Quận Tư Nghĩa (5740), thuộc Tỉnh / Thành phố Quảng Ngãi (57)

Để tìm hiểu thêm thông tin về mã bưu chính 574071 ( Nghĩa Phú ), mời bạn xem thông tin chi tiết sau đây: