MangYTe

Thông tin mã bưu cục tại Quảng Ngãi (57)

Công cụ kiểm tra sức khỏe

  • Mã bưu cục
  • Mã bưu chính (Zip Postal Code ) 64 tỉnh thành Việt Nam, mã bưu chính là một chuỗi ký tự viết bằng chữ, hoặc bằng số hay tổ hợp của số và chữ, được viết bổ sung vào địa chỉ nhận thư với mục đích tự động xác định điểm đến cuối cùng của thư tín, bưu phẩm.

Mã bưu chính 574030 là gì?

Mã bưu chính 574030 với Tên bưu chính là Nghĩa Hòa thuộc bưu cục 574031 tại địa chỉ Thôn Hòa Bình, Xã Nghĩa Hoà quản lý và phục vụ khách hàng có nhu cầu nhận gửi bưu phẩm tài liệu hàng hóa...

Mã bưu chính 574030 với Tên bưu chính là Nghĩa Hòa thuộc địa bàn phường xã Nghĩa Hoà (57403), thuộc Quận Tư Nghĩa (5740), thuộc Tỉnh / Thành phố Quảng Ngãi (57)

Để tìm hiểu thêm thông tin về mã bưu chính 574030 ( Nghĩa Hòa ), mời bạn xem thông tin chi tiết sau đây: