MangYTe

Thông tin mã bưu cục tại Ninh Thuận (66)

Công cụ kiểm tra sức khỏe

  • Mã bưu cục
  • Mã bưu chính (Zip Postal Code ) 64 tỉnh thành Việt Nam, mã bưu chính là một chuỗi ký tự viết bằng chữ, hoặc bằng số hay tổ hợp của số và chữ, được viết bổ sung vào địa chỉ nhận thư với mục đích tự động xác định điểm đến cuối cùng của thư tín, bưu phẩm.

Mã bưu chính 661110 là gì?

Mã bưu chính 661110 với Tên bưu chính là Ngô Gia Tự 1 thuộc bưu cục 661117 tại địa chỉ Sô´299, Đường Ngô Gia Tự, Phường Tấn Tài quản lý và phục vụ khách hàng có nhu cầu nhận gửi bưu phẩm tài liệu hàng hóa...

Mã bưu chính 661110 với Tên bưu chính là Ngô Gia Tự 1 thuộc địa bàn phường xã Tấn Tài (66111), thuộc Quận Phan Rang Tháp Chàm (6610), thuộc Tỉnh / Thành phố Ninh Thuận (66)

Để tìm hiểu thêm thông tin về mã bưu chính 661110 ( Ngô Gia Tự 1 ), mời bạn xem thông tin chi tiết sau đây: