MangYTe

Thông tin mã bưu cục tại Bình Định (59)

Công cụ kiểm tra sức khỏe

  • Mã bưu cục
  • Mã bưu chính (Zip Postal Code ) 64 tỉnh thành Việt Nam, mã bưu chính là một chuỗi ký tự viết bằng chữ, hoặc bằng số hay tổ hợp của số và chữ, được viết bổ sung vào địa chỉ nhận thư với mục đích tự động xác định điểm đến cuối cùng của thư tín, bưu phẩm.

Mã bưu chính 591290 là gì?

Mã bưu chính 591290 với Tên bưu chính là Ngô Mây thuộc bưu cục 591303 tại địa chỉ Sô´16, Đường Ngô Mây, Phường Ngô Mây quản lý và phục vụ khách hàng có nhu cầu nhận gửi bưu phẩm tài liệu hàng hóa...

Mã bưu chính 591290 với Tên bưu chính là Ngô Mây thuộc địa bàn phường xã Ngô Mây (59129), thuộc Quận Quy Nhơn (5910), thuộc Tỉnh / Thành phố Bình Định (59)

Để tìm hiểu thêm thông tin về mã bưu chính 591290 ( Ngô Mây ), mời bạn xem thông tin chi tiết sau đây: