MangYTe

Thông tin mã bưu cục tại Hồ Chí Minh (70)

Công cụ kiểm tra sức khỏe

  • Mã bưu cục
  • Mã bưu chính (Zip Postal Code ) 64 tỉnh thành Việt Nam, mã bưu chính là một chuỗi ký tự viết bằng chữ, hoặc bằng số hay tổ hợp của số và chữ, được viết bổ sung vào địa chỉ nhận thư với mục đích tự động xác định điểm đến cuối cùng của thư tín, bưu phẩm.

Mã bưu chính 718814 là gì?

Mã bưu chính 718814 với Tên bưu chính là Ngô Tất Tố-1 thuộc bưu cục 718800 tại địa chỉ Sô´87, Đường Ngô Tất Tố, Phường Số 21 quản lý và phục vụ khách hàng có nhu cầu nhận gửi bưu phẩm tài liệu hàng hóa...

Mã bưu chính 718814 với Tên bưu chính là Ngô Tất Tố-1 thuộc địa bàn phường xã Số 21 (71880), thuộc Quận Bình Thạnh (7170), thuộc Tỉnh / Thành phố Hồ Chí Minh (70)

Để tìm hiểu thêm thông tin về mã bưu chính 718814 ( Ngô Tất Tố-1 ), mời bạn xem thông tin chi tiết sau đây: