MangYTe

Thông tin mã bưu cục tại Hà Nội (10)

Công cụ kiểm tra sức khỏe

  • Mã bưu cục
  • Mã bưu chính (Zip Postal Code ) 64 tỉnh thành Việt Nam, mã bưu chính là một chuỗi ký tự viết bằng chữ, hoặc bằng số hay tổ hợp của số và chữ, được viết bổ sung vào địa chỉ nhận thư với mục đích tự động xác định điểm đến cuối cùng của thư tín, bưu phẩm.

Mã bưu chính 125864 là gì?

Mã bưu chính 125864 với Tên bưu chính là Ngọc Thụy 6 thuộc bưu cục 125801 tại địa chỉ Sô´TT Hậu cần, Dãy nhà N1, Khu tập thể J112, Phường Ngọc Thụy quản lý và phục vụ khách hàng có nhu cầu nhận gửi bưu phẩm tài liệu hàng hóa...

Mã bưu chính 125864 với Tên bưu chính là Ngọc Thụy 6 thuộc địa bàn phường xã Ngọc Thụy (12580), thuộc Quận Long Biên (1250), thuộc Tỉnh / Thành phố Hà Nội (10)

Để tìm hiểu thêm thông tin về mã bưu chính 125864 ( Ngọc Thụy 6 ), mời bạn xem thông tin chi tiết sau đây: