MangYTe

Thông tin mã bưu cục tại Cao Bằng (27)

Công cụ kiểm tra sức khỏe

  • Mã bưu cục
  • Mã bưu chính (Zip Postal Code ) 64 tỉnh thành Việt Nam, mã bưu chính là một chuỗi ký tự viết bằng chữ, hoặc bằng số hay tổ hợp của số và chữ, được viết bổ sung vào địa chỉ nhận thư với mục đích tự động xác định điểm đến cuối cùng của thư tín, bưu phẩm.

Mã bưu chính 273850 là gì?

Mã bưu chính 273850 với Tên bưu chính là Ngũ Lão thuộc bưu cục 273851 tại địa chỉ Xóm Khuổi Hân, Xã Ngũ Lão quản lý và phục vụ khách hàng có nhu cầu nhận gửi bưu phẩm tài liệu hàng hóa...

Mã bưu chính 273850 với Tên bưu chính là Ngũ Lão thuộc địa bàn phường xã Ngũ Lão (27385), thuộc Quận Hoà An (2738), thuộc Tỉnh / Thành phố Cao Bằng (27)

Để tìm hiểu thêm thông tin về mã bưu chính 273850 ( Ngũ Lão ), mời bạn xem thông tin chi tiết sau đây: