MangYTe

Thông tin mã bưu cục tại Đà Nẵng (55)

Công cụ kiểm tra sức khỏe

  • Mã bưu cục
  • Mã bưu chính (Zip Postal Code ) 64 tỉnh thành Việt Nam, mã bưu chính là một chuỗi ký tự viết bằng chữ, hoặc bằng số hay tổ hợp của số và chữ, được viết bổ sung vào địa chỉ nhận thư với mục đích tự động xác định điểm đến cuối cùng của thư tín, bưu phẩm.

Mã bưu chính 551783 là gì?

Mã bưu chính 551783 với Tên bưu chính là Nguyễn Hoàng 2 thuộc bưu cục 551827 tại địa chỉ Tổ 40, Phường Hải Châu 2 quản lý và phục vụ khách hàng có nhu cầu nhận gửi bưu phẩm tài liệu hàng hóa...

Mã bưu chính 551783 với Tên bưu chính là Nguyễn Hoàng 2 thuộc địa bàn phường xã Hải Châu 2 (55178), thuộc Quận Hải Châu (5510), thuộc Tỉnh / Thành phố Đà Nẵng (55)

Để tìm hiểu thêm thông tin về mã bưu chính 551783 ( Nguyễn Hoàng 2 ), mời bạn xem thông tin chi tiết sau đây: