MangYTe

Thông tin mã bưu cục tại Bến Tre (93)

Công cụ kiểm tra sức khỏe

  • Mã bưu cục
  • Mã bưu chính (Zip Postal Code ) 64 tỉnh thành Việt Nam, mã bưu chính là một chuỗi ký tự viết bằng chữ, hoặc bằng số hay tổ hợp của số và chữ, được viết bổ sung vào địa chỉ nhận thư với mục đích tự động xác định điểm đến cuối cùng của thư tín, bưu phẩm.

Mã bưu chính 931815 là gì?

Mã bưu chính 931815 với Tên bưu chính là Nguyễn Hoàng Long thuộc bưu cục 931802 tại địa chỉ Ấp Vĩnh Hưng 2, Xã Vĩnh Thành quản lý và phục vụ khách hàng có nhu cầu nhận gửi bưu phẩm tài liệu hàng hóa...

Mã bưu chính 931815 với Tên bưu chính là Nguyễn Hoàng Long thuộc địa bàn phường xã Vĩnh Thành (93180), thuộc Quận Chợ Lách (9317), thuộc Tỉnh / Thành phố Bến Tre (93)

Để tìm hiểu thêm thông tin về mã bưu chính 931815 ( Nguyễn Hoàng Long ), mời bạn xem thông tin chi tiết sau đây: