MangYTe

Thông tin mã bưu cục tại Hà Nội (10)

Công cụ kiểm tra sức khỏe

  • Mã bưu cục
  • Mã bưu chính (Zip Postal Code ) 64 tỉnh thành Việt Nam, mã bưu chính là một chuỗi ký tự viết bằng chữ, hoặc bằng số hay tổ hợp của số và chữ, được viết bổ sung vào địa chỉ nhận thư với mục đích tự động xác định điểm đến cuối cùng của thư tín, bưu phẩm.

Mã bưu chính 128260 là gì?

Mã bưu chính 128260 với Tên bưu chính là Nguyễn Hữu Thọ thuộc bưu cục 128225 tại địa chỉ Phố Nguyễn Hữu Thọ, Phường Đại Kim quản lý và phục vụ khách hàng có nhu cầu nhận gửi bưu phẩm tài liệu hàng hóa...

Mã bưu chính 128260 với Tên bưu chính là Nguyễn Hữu Thọ thuộc địa bàn phường xã Đại Kim (12820), thuộc Quận Hoàng Mai (1270), thuộc Tỉnh / Thành phố Hà Nội (10)

Để tìm hiểu thêm thông tin về mã bưu chính 128260 ( Nguyễn Hữu Thọ ), mời bạn xem thông tin chi tiết sau đây: